Clubul Studenţilor de Elită

Clubul Studenţilor de Elită din Universitatea de Vest din Timişoara (CSE-UVT) este un club studenţesc fără personalitate juridică proprie, format din totalitatea studenţilor cu performanţe academice deosebite din cadrul UVT.

Scopul și obiectivele

Scopul CSE-UVT este acela de a încuraja studenţii cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite sau cu alte performanţe speciale să persevereze în dezvoltarea abilităţilor profesionale și personale în cadrul UVT.

CSE-UVT își propune următoarele obiective:

  1. Facilitarea comunicării și interacțiunii dintre membrii săi cu scopul promovării excelenței academice, schimbului de bune practici și colaborării;
  2. Facilitarea participării membrilor săi la activități de cercetare, conferințe şi la alte evenimente de natură profesională pentru a le creşte nivelul de experiență academică și dezvoltare personală;
  3. Susținerea și promovarea continuă, atât în sectorul public, cât și în cel privat, al membrilor săi cu scopul creșterii șanselor de angajare a acestora.

 

Apartenența la Clubul Studenților de Elită

În CSE-UVT are dreptul să fie inclus primul student în ordinea mediilor ponderate de la fiecare program de studiu de la ciclul de licenţă, precum şi primul student de la fiecare program de studiu de la ciclul de masterat, din fiecare facultate a UVT.

În cazul studenţilor din anul 1 licenţă, respectiv master, se va lua în calcul media de admitere.

Din CSE-UVT pot face parte cel mult 5 % din totalul studenţilor UVT.

Studenţii care nu sunt primii în ordinea mediilor ponderate de la fiecare program de studiu de la ciclul de licenţă și masterat pot să facă parte din Clubul Studenților de Elită dacă îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii:

– sunt participanţi (cu lucrări ale căror autori sau coautori sunt) la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

– sunt premianți la concursuri ştiinţifice naţionale sau internaţionale;

– au rezultate deosebite în competiţii sportive naţionale sau internaţionale;

– au expus lucrări personale în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale;

– au performat (muzică, teatru) în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale

            Toți studenții UVT care doresc să facă parte din CSE-UVT (inclusiv cei care sunt primii în ordinea mediilor ponderate de la programul lor de studii) trebuie să completeze următorul formular:

Mai multe detalii despre CSE-UVT se pot găsi în Statutul Clubului Studenților de Elită, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 54/19.02.2015.

Statutul Clubului Studenților de Elită din UVT

Contact forms by 123FormBuilder