Plata taxei de școlarizare

Până în 31 octombrie, studenții înmatriculați în anul I la ciclul de studii de licență, au obligativitatea de a achita tranșa de 20% din taxa de studii, iar cei înmatriculați în anul 1 la ciclul de studii de masterat, trebuie să achite 40% din taxă, având același termen limită.

În cazul în care va fi achitată taxa integrală până în 31 octombrie, studentul înmatriculat în anul 1, al anului universitar curent, beneficiază de reducere în proporție de 10% din taxa de studii.

 

De asemenea, studenții anilor II, III, sau IV ai ciclului de licență, respectiv II masterat, vor trebui să achite 50% din taxa de studii până în 31 octombrie.

În cazul în care va fi achitată taxa integrală până în 31 octombrie, studenților din anii II, III sau IV licență, respectiv II masterat, li se va aplica reducerea de 5% din taxa de școlarizare.

 

Veți putea să efectuați tranzacția pe platforma „StudentWeb” la secțiunea „Financiar-Plăți”.

În cazul în care veți achita taxa de școlarizare integrală, veți introduce suma cu reducerea aplicată manual.

 

Pentru mai multe detalii în ceea ce privește cuantumul taxei de școlarizare din cadrul facultății la care studiați, vă îndemnăm să accesați anexa nr.1.