Mobilități pentru studenți

Una dintre liniile directoare ale Procesului Bologna este reprezentată mobilitatea internațională a cadrelor didactice și a studenților. Astfel, s-a concretizat ca o importantă linie de acțiunea posibilitatea existenței unor programe care permit mobilitatea studenților, personalului didactic și administrativ în cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEÎS). De aceea există programe care permit să studieze pe parcursul unui semestru sau chiar un an întreg universitar într-o altă instituție de învățământ superior.

În cadrul UVT funcționează Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) al Universității de Vest din Timișoara, care oferă suport instituțional și informațional studenților și cadrelor didactice afiliate UVT ȋn ceea ce privește mobilități și colaborări internaționale. DRI este situat în sediul central UVT (bulevardul Vasile Pârvan numărul 4), camera 155.

Erasmus+

Mobilități SSE

Alte programe