Legislaţie naţională

Legea Educației Naționale (2,7 MiB)

Ordonanţă de urgenţă nr. 133 din 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă (71,6 KiB)

Lege nr. 441 din 2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă (50,3 KiB)

Lege nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare (72,1 KiB)

Ordin nr. 3617 din 2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (163,0 KiB)

Ordin nr. 3235 din 2005 privind studiile universitare de licentă (140,7 KiB)

Hotărârea Guvernului nr. 1175 din 2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora (106,0 KiB)

Ordin nr. 4491 din 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat (49,5 KiB)

Hotărârea Guvernului nr. 681 din 2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat (140,1 KiB)

Horararea Guvernamentală nr. 404 din 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (60,0 KiB)

Ordin nr. 3223 din 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (49,3 KiB)

Metodologie din 2012 de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (75,6 KiB)

Ordin nr. 5745 din 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării (65,0 KiB)

Metodologie din 2012 de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică (96,6 KiB)