Întrebări frecvente

Î: Cât e penalizarea dacă nu am plătit la timp căminul?
R: Penalizarea este de 1% din taxa totală, pe zi.

Î: Îți poți face legitimație la bibliotecă dacă nu mai ești student nicăieri?
R: Da, se eliberează legitimații și pentru cititori externi.

Î: Cum se procedează pentru a recupera orele de sport?
R: Pentru a recupera orele de sport, trebuie întâi plătit la casierie, apoi mers cu chitanța la profesor, iar ulterior poate începe recuperarea efectivă.

Î: Cum se procedează în cazul în care pierdem carnetul de student și legitimația?
R: Întâi se dă un anunț într-un ziar, iar apoi să mergi cu dovada anunțului și o poză tip buletin la secretariat pentru a ți se elibera altă legitimație/carnet.

Î: Cum pot obține viza de flotant?
R: În conformitate cu art.86 din H.G.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români,
(1) Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
– actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei ;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
– documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de timbru (5 ron);

Î: Taxele se pot plăti și online?
R: Da, acestea se pot plăti online, prin intermediul Studentweb.

Î: Cum procedez pentru decontarea abonamentului RATT?
R: Trebuie dus la secretariat un extras de cont, o copie xerox a cardului RATT și bonul primit la achiziționarea abonamentului (pe spatele acestuia trebuie scrie numele, specializarea și anul de studiu).

Î: Cum procedez în cazul în care nu am putut susține un examen din lipsă de prezențe?
R: Neîndeplinirea obligațiilor atrage după sine neputința de a susține examenul la disciplina respectivă. În acest caz, disciplina va trebui recontractată anul universitar următor, contra cost.

Î: Cum se calculează media ponderată?
R: Media ponderată se calculează înmulțind nota obținută la fiecare examen cu numărul de credite aferente materiei respective, adunându-le între ele și împărțind la 30 (pentru media semestrială), respectiv 60 (pentru media anuală).

 

Î: Când sunt virate, de regulă, bursele?

R: Conform regulamentului, bursele sunt virate în ultima săptămână a fiecărei luni.

 

Î: Dacă am intrat în primul an la taxă, mai pot trece apoi la buget?

R: Da, la începutul fiecărui an se fac reclasifică taxă/buget.

 

Î: Cum procedez pentru retragerea dosarului de la DPPD?

R: Pentru a-ți retrage dosarul de la DPPD este necesar să depui o cerere de retragere la secretariatul DPPD (UVT, camera 226).

 

Î: Măririle de notă se plătesc?

R: Nu, măririle de notă sunt gratuite și ai dreptul la 2 măriri/semestru.

 

Î: Cum se procedează dacă vreau să-mi măresc nota la o materie?

R: Pentru a susține un examen de mărire, trebuie să depui o cerere la secretariatul facultății cu minim 2 zile înainte de examen.

 

Î: Bursa socială este anuală sau semestrială? Dar cea de merit?

R: Atât bursa socială, cât și cea de merit, sunt semestriale.

 

Î: Cui mă pot adresa dacă nu mă pot conecta pe StudentWeb?

R: Pentru această problemă, trebuie să apelezi la Departamentul IT&C (UVT, camera 150).

 

Î: Cât este penalizarea dacă nu plătesc taxa de școlarizare la timp?

R: Penalizarea pentru taxa de școlarizare este de 25 de lei/săptămână.

 

Î: De unde îmi pot ridica diploma de licență?

R: Diploma de licență se poate ridica de la Biroul de eliberare acte studii (UVT, camera 153B).

 

Î: Aferente căror luni trebuie să fie actele pentru bursa socială în semestrul I? Dar în semestrul al doilea?

R: Pentru semestrul I lunile sunt: iunie, iulie, august, iar pentru semestrul al doilea sunt: octombrie, noiembrie, decembrie.

 

Î: Nota de la modului psihopedagogic contează la medie?

R: Nu, această notă nu se ia în considerare la calcularea mediei, nefiind o materie obligatorie.

 

Î: Cum mă pot transfera la o altă transversală?

R: Pentru a te transfera la o altă transversală trebuie să faci o cerere către domnul prorector Mădălin Bunoiu, în care să specifici motivul pentru care dorești să te transferi și să ai avizul profesorului care predă transversala la care dorești să te transferi. Această cerere se depune la Registratură.

 

Î: Unde se află Registratura?

R: Registratura se află la intrare în UVT, în partea dreaptă, vis-a-vis de poartă.