Promovabilitatea

Un student poate promova în anul universitar următor dacă a obţinut la disciplinele obligatorii şi opţionale minimum 30 de credite aferente anului universitar în curs.

 

Un student se consideră integralist dacă a obţinut minimum 60 de credite pe anul în curs la disciplinele obligatorii şi opţionale.

 

Începând din acest an universitar, conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului și Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenților de la ciclurile universitare de Licență și Master din Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea promova în anul final de studii, studenții vor trebui să obțină cel puțin 90 de credite (din anul I și II) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite, respectiv 150 de credite (din anul I, II și III) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 240 de credite. Această modificare va fi aplicată începând cu studenții care sunt în anul I (2017-2018), respectiv și pentru generațiile următoare de studenți.

 

Promovabilitatea

 

FAD – Anul 1 (30 credite), anul 2 (60 credite);

CBG – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a putea promova în anul 3;

Drept – Anul 1 (60 credite), anul 2 (60 credite), anul 3 (30 credite);

Fizica – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a putea promova în anul 3;

FEAA – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);

FEFS – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);

FMI – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a putea promova în anul 3;

FMT – Pentru specializările cu durata de studii de 3 ani: anul 1 (30 credite), anul 2 (60 credite); Pentru specializările cu durata de studii de 4 ani: anul 1 (30 credite), anul 2 (60 credite), anul 3 (60 credite);

FLIT – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a putea promova în anul 3, iar pentru studenții de la Teologie – 150 credite în total, anul 1, 2 și 3, pentru a putea promova în anul 4;

FSP – Anul 1 (60 credite), anul 2 (30 credite);

PFC – Trebuie doar să acumulezi 90 credite în total, anul 1 și anul 2, pentru a putea promova în anul 3.

 

ATENȚIE!

De remarcat faptul că un student poate promova un an universitar cu cel puțin 30 de credite, însă pentru a putea promova în anul 3 trebuie să îndeplinească cerințele de promovabilitate menționate mai sus.