Cazare 2020-2021

După cum știți, înainte de fiecare început de an universitar se organizează cazări. 

Astfel, începând de azi, studenții care au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de credite) de la ciclul de licență, respectiv studenții ce au finalizat anul I de master pot depune cereri de cazare în conformitate cu următorul calendar aferent primei etape:

 1. Etapa I – pentru anii 2 și 3 licență (și anul 4 de la programele de studii cu durată de 4 ani) și anul 2 master
  1. Depunerea cererilor pe platforma – 6-19 iulie
  2. Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare – 17 – 24 iulie
  3. Afișarea rezultatelor – 24 iulie
  4. Depunerea contestațiilor pe e-mail – 25 – 26 iulie
  5. Soluționarea contestațiilor – 27 – 30 iulie
  6. Afișarea rezultatelor finale – 31 iulie

Depunerea acestora se va efectua accesând platforma „Cazare on-line” (https://studenti.uvt.ro/cazare/), folosind pentru autentificare contul de e-mail realizat la nivelul universității (e-uvt.ro).

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să se înscrie. Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze/actualizeze datele personale. Toate câmpurile de completat sunt obligatorii. 

De asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, iar în caz contrar, nu se poate continua înscrierea la cazare.

În continuare, aplicaţia afişează o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc să se înscrie online. Pentru fiecare caz este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a unor documente justificative. În josul paginii va apărea o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile adăugate. 

După selectarea apartenenţei la un caz special, studentul trebuie să încarce copiile scanate ale documentelor justificative ce trebuie să fie anexate cererilor de cazare (în cazul în care a ales una din variante), precum şi o fotografie sau o copie a actului de identitate (în format .pdf sau .jpg). 

După încărcarea fişierelor solicitate, studentul are posibilitatea de a verifica documentele încărcate pe platforma de înscriere online, precum şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate.

Înscrierea la cazare se face alegând contextul didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea de a-şi alege un singur context pe care să solicite cazare în noul an universitar. În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele definite pentru entitatea universitară selectată. Astfel, în funcţie de numărul căminelor disponibile pentru entitatea universitară specifică studentului și selectate la pasul anterior, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.

Pentru finalizarea înscrierii la cazare, studentul trebuie să îşi dea acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.

În acel moment, dosarul studentului este trimis către comisia de validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate modifica documentele personale şi opţiunile înscrise și își poate descărca fişa de cazare. De asemenea, fişa de cazare este trimisă şi pe adresa de e-mail specificată de către student la începutul înscrierii pe platformă.

Studentul primeşte notificări atât pe adresa de email, cât şi pe contul său de pe platforma de cazare online. Acesta are posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările cerute de către membrii comisiei de cazare, în cazul în care informaţiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

Vă reamintim că în calculul punctajului de cazare este inclusă media ponderată, nu cea aritmetică. Aceasta se calculează prin adunarea tuturor rezultatelor obținute din înmulțirea notei cu a numărului de credite aferente disciplinei și împărțirea acesteia la 30 (media pentru un semestru) sau 60 (media anuală).

În calcularea acestei medii NU se iau în considerare: voluntariatul, sportul și materiile facultative. Dacă o disciplină este restantă (nota obținută fiind mai mică de 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0 indiferent de nota obținută.

Cazările în cămine se realizează pe principiul egalității în drepturi între studenții UVT. Cazarea se va face distinct pentru două categorii:

1)      pe baza rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare;

2)      cazuri sociale. 

Regulamentul de cazare în căminele UVT este disponibil aici: Regulament