Fișa de lichidare

Fișa de lichidare este unul dintre principalele documente care atestă faptul că studentul nu are datorii față de universitate și bibliotecă, iar completarea acesteia este obligatorie pentru eliberarea adeverinței de finalizare a studiilor.

Astfel, toți studenții din an terminal care nu și-au îndeplinit obligațiile financiare, vor fi informați de către secretariatul facultății la care studiază, pentru ca ulterior să efectueze tranzacțiile la nivelul Universității de Vest din Timișoara și Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”.

Totodată, ținem să vă informăm că utilizatorii BCU „Eugen Todoran” care doresc să obțină acordul pentru Fișa de lichidare, dar au încă datorii neachitate și nu sunt din localitate (deci nu se pot deplasa la casieria biblioteci pentru efectuarea plății), au posibilitatea de a-și achita datoriile față de bibliotecă, prin transfer bancar în contul BCU „Eugen Todoran” Timișoara.

 

CUI 40250875

Cont IBAN RO20TREZ62120E335000XXXX

cu specificarea la detaliile tranzacției:

  • tipul de taxă plătită;
  • barcodul de pe legitimația de bibliotecă;
  • numele celui care deține legitimația.

Exemplu: Amendă B45672 Ionescu Andrei

Lichidarea se va putea procesa în maximum 72 de ore de la efectuarea plății.

Plata celorlalte datorii se va face pe StudentWeb la secțiunea „Financiar-Plăți”.