Cazare anul 1 2020-2021

Începând de azi, candidații admiși în sesiunea iulie 2020, care urmează să fie în anul 1 de studiu, pot solicita cazare pentru anul universitar 2020-2021.

 

Primul pas în vederea înrolării pe platformă este primirea credențialelor UVT (adresa de e-mail și parola). În cazul în care nu le-ați primit până în prezent vă îndemnăm să semnalați această problemă la Serviciul IT&C, scriind un e-mail la adresa support@e-uvt.ro.

Pentru mai multe detalii, în ceea ce privesc informațiile cu privire la dotările spațiilor de cazare, puteți accesa următorul link: https://admitere.uvt.ro/student-la-uvt/cazare-in-caminele-uvt/

Pentru a accesa mai bine platforma de cazare  folosind următorul link: cazare.uvt.ro

După logare va apărea o pagină cu informaţii despre student şi contextul său didactic.

În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de depunerea dosarului, puteți semnala eroarea la adresa support@e-uvt.ro solicitând actualizarea acestor date.

 

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care îl puteți accesa atunci când doriți să vă înscrieți și de asemenea, trebuie să completați/actualizați datele personale.

Toate câmpurile sunt obligatorii. De asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, în caz contrar, nu se poate continua înscrierea pentru cazare.

Platforma oferă și posibilitatea de depunere a dosarului în calitate de caz special. În cazul în care ați accesat criteriul social, aplicaţia va afișa o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc să se înscrie online. Pentru fiecare caz este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a unor documente justificative (actele necesare se regăsesc în Regulamentul de cazare atașat la sfârșitul articolului).

Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, cazurile sociale se cazează doar în cămine cu 4-5 locuri în cameră, cu următoarele excepții:

  1. a) Situații medicale specifice;
  2. b) Familiști, frați/surori.

 

În josul paginii va apărea o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile adăugate. După selectarea apartenenţei la un caz special, trebuie să încărcați copiile scanate ale documentelor justificative ce trebuie să fie anexate cererilor de cazare (în cazul în care ați ales una dintre variante), precum şi o copie a actului de identitate (în format .pdf sau .jpg).

După încărcarea fişierelor solicitate, aveți posibilitatea de a verifica documentele încărcate pe platforma de înscriere online, precum şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate.

De asemenea, la finalul paginii va apărea un text de asumare a responsabilităţii pentru introducerea informaţiilor de mai sus.

Pentru finalizarea înscrierii la cazare, va trebuie să dați acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.

 

În acel moment, dosarul dumneavoastră este trimis către comisia de validare și puteți vizualiza opţiunile de cazare la care v-ați  înscris și puteți descărca fişa de cazare.

 

De asemenea, veți primi notificări atât pe adresa de e-mail, cât şi pe contul de pe platforma de cazare online. Astfel, aveți posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările cerute de către membrii comisiei de cazare, în cazul în care informaţiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

 

După ce dosarul este validat de către membrii comisiei de cazare, veți primi confirmarea pe adresa de e-mail specificată în datele personale, iar statusul documentelor se schimbă și pe platforma de înscriere online. Confirmarea locului obţinut în căminele Universităţii se realizează prin confirmarea locului de către student/candidat tot prin platforma de cazare.

 

Repartizarea locurilor se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate, în ordinea descrescătoare a punctajelor în funcție de numărul de locuri alocat pentru fiecare facultate, respectiv specializare pentru căminele respective.

 

Studenții români de pretutindeni și cetățenii străini își vor depune cererile la fel ca ceilalți studenți, până în data de 1 septembrie, platforma având configurată o categorie pentru studenții străini bursieri ai statului român și etnici români.

 

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la statutul dosarului vostru, puteți contacta comisia de cazare specifică fiecărei facultăți prin e-mail la următoarele adrese: 

Facultatea de Arte și Design – cazari.arte@e-uvt.ro

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – cazari.cbg@e-uvt.ro

Facultatea de Drept – cazari.drept@e-uvt.ro

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – cazari.feaa@e-uvt.ro

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – cazari.fefs@e-uvt.ro

Facultatea de Fizică – cazari.fizica@e-uvt.ro

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie – cazari.litere@e-uvt.ro

Facultatea de Matematică şi Informatică – cazari.mateinfo@e-uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru – cazari.muzica@e-uvt.ro

Facultatea de Sociologie şi Psihologie – cazari.socio@e-uvt.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării – cazari.pfc@e-uvt.ro

 

Calendarul pentru procesul de cazare al studenților admiși în sesiunea iulie 2020:

  • Depunerea cererilor pe platformă 17 august – 6 septembrie;
  • Evaluare dosarelor de către comisiile de cazare 7 – 9 septembrie;
  • Generarea clasamentelor de către comisiile de cazare 7 – 9 septembrie;
  • Afișarea rezultatelor – 9 septembrie;
  • Depunerea contestațiilor pe e-mail – 10 septembrie;
  • Soluționarea contestațiilor – 10 – 11 septembrie;
  • Afișarea rezultatelor finale – 11 septembrie.