Structura anului universitar 2020-2021

În cadrul Hotărârii Senatului nr.16 din 28.07.2020, s-a votat structura anului universitar 2020-2021. 

La finalul acestui articol se regăsește atașat calendarul întreg. Așadar, schimbările majore vizează sesiunea C și sesiunea extraordinară D.

Sesiunea C va fi organizată pe parcursul unei singure săptămâni începând cu anul universitar viitor, comparativ cu vechea structură în care sesiunea C era structurată pe două săptămâni. Cea din  urmă, respectiv sesiunea extraordinară D, a fost eliminată definitiv, decizia având la bază susținerea performanței academice. 

Examenele restante din anii anteriori se pot susține în oricare sesiune de examene (corespunzătoare semestrului în care s-a desfășurat disciplina respectivă), cu condițiile achitării taxelor de reexaminare sau recontractare, după caz, și îndeplinirii obligațiilor prevăzute în fișa disciplinei de către studenți.

În sesiunea C, examenele aferente semestrului I se programează în prima parte a zilei (interval orar 08:00-13:00), iar examenele aferente semestrului al II-lea se programează după-amiaza (interval orar 15:00-20:00). 

Activitățile didactice din semestrul II pentru anii terminali ai ciclurilor de studii universitare de licență și masterat se vor programa în orar pe durata a 14 săptămâni, dar vor fi programate în doar 3 zile/săptămână, celelalte 2 zile fiind dedicate elaborării lucrării de finalizare de studii (excepție: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, unde activitățile pot fi programate în 4 zile/săptămână).

Anexa 8.