Cazări efective

În zilele de 19 și 20 septembrie se vor elibera camerele ocupate de studenții cazați pe vară. În perioada 20 – 26 septembrie (excepție duminică, 24 septembrie), se vor caza studenții care au beneficiat de un loc de cazare pe perioada verii și vor beneficia de un loc și în anul universitar 2017/2018, iar în perioada 22 – 26 septembrie se vor caza studenții care nu au beneficiat de un loc de cazare pe perioada verii, dar vor beneficia în anul universitar 2017/2018. Zilele de 20 și 21 septembrie sunt destinate curățeniei în camerele eliberate.

 

Acte necesare pentru cazare:

  • cartea de identitate în original;
  • copie după cartea de identitate;
  • poză tip buletin.

În momentul prezentării la cămin, fiecare student va primi şi va completa Contractul de închiriere în 2 exemplare (unul rămâne la student, altul la administraţia căminului) şi va primi anexele aferente acestuia. Apoi va primi cheia de la cameră şi va verifica starea acesteia şi inventarul, conform Anexei nr. 1 la Contractul de închiriere.

Studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate sunt scutiţi de taxa de cazare, conform articolului 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza unei adeverinţe semnate de către conducerea unităţii de învăţământ în care este încadrat părintele şi avizată de către Inspectoratul Şcolar al judeţului în care îşi desfăşoară activitatea. Această adeverinţă se depune la administraţia căminului în momentul cazării.

 

Calendarul pe zile, pe facultăţi, este recomandabil, pentru a evita aglomeraţia la cazare, dar nu e obligatoriu.