Experți electorali și operatori calculator pentru secțiile de votare din țară

Pentru ca procesul de alegeri electorale să se desfășoare corect și transparent, noi, studenții, ne putem implica în desfășurarea acestuia.

Autoritatea Electorală Permanentă ne oferă ocazia, angajând permanent experţi electorali şi operatori de calculator pentru secţiile de votare din ţară, în vederea alegerilor parţiale din 2017 şi 2018, a referendumurilor locale şi naţionale, precum şi a alegerilor la termen din anii 2019 şi 2020.

Selecția pentru funcția de operator de calculator se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:

 • utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;
 • introducerea și validarea datelor; prelucrarea datelor;
 • utilizarea internetului și a poștei electronice;
 • utilizarea echipamentelor periferice;
 • asigurarea confidențialității și securității datelor.

Mai multe detalii despre acest post găsiți aici: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/

 

Pentru admiterea prin examen în Corpul experților electorali persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • are cetățenia română;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are drept de vot;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
 • nu face parte dintr-un partid politic;
 • a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
 • nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
 • nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
 • persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
 • persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

 

 

Pentru mai multe detalii cu privire la acest post, accesați: http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/