Cazări efective

Intervalul orar stabilit mai jos este singurul în care se pot face cazări în cămine. Calendarul pe zile, pe facultăţi, este recomandabil, pentru a evita aglomeraţia la cazare, dar nu e obligatoriu. Menționăm faptul că în căminul C13 cazarea se va face în perioada 30 septembrie-3 octombrie, datorită unor lucrări majore de renovare a grupurilor sanitare, pe durata cărora au apărut diverse situații neprevăzute, fiind nevoie de reevaluări constante ale situației, fapt pentru care se face apel la bunăvoința și înțelegerea noastră, a studenților. Astfel, studenții care au fost cazați pe vară în unul din căminele UVT și au obținut un loc de cazare pentru anul universitar 2016/2017 în căminul C13 și sunt constrânși de lipsa unui loc de cazare provizoriu, pot depune o cerere în decursul zilei de 21 septembrie la sediul OSUT, iar Universitatea va face tot posibilul pentru a soluționa aceste probleme. Totodată, studenții care au obținut cazare în căminul C13 pentru anul universitar 2016/2017, dar nu au dispus de un loc de cazare pe vară și studenții ce vor fi în anul întâi în anul universitar următor trebuie să se prezinte la cămin direct în perioada 30 septembrie-3 octombrie.

  Acte necesare pentru cazare:

 • cartea de identitate în original;
 • copie după cartea de identitate;
 • o poză tip buletin.

În momentul prezentării la cămin, fiecare student va primi şi va completa Contractul de închiriere în 2 exemplare (unul rămâne la student, altul la administraţia căminului) şi va primi anexele aferente acestuia. Apoi va primi cheia de la cameră şi va verifica starea acesteia şi inventarul, conform Anexei nr. 1 la Contractul de închiriere.

Camerele pot fi preluate doar PERSONAL, de către studenţii cărora li s-a repartizat locul de cazare sau de către rude de gradul 1 ale acestora (părinţi, fraţi, tutore legal). Dacă niciunul dintre aceştia nu se poate prezenta în intervalul stabilit pentru a prelua camera, persoana care va prelua camera în locul titularul locului de cazare trebuie să deţină o împuternicire notarială de la acesta pentru preluarea camerei.
Studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate sunt scutiţi de taxa de cazare, conform articolului 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza unei adeverinţe semnate de către conducerea unităţii de învăţământ în care este încadrat părintele şi avizată de către Inspectoratul Şcolar al judeţului în care îşi desfăşoară activitatea. Această adeverinţă se depune la administraţia căminului în momentul cazării.

Despre viza de flotant

Conform legii, odată cu schimbarea domiciliului, fiecare persoană ar trebui să obţină şi o viză de flotant. Aceasta nu e obligatorie, dar e recomandată, putând fi de folos în mai multe situaţii (de exemplu, pentru a putea vota în Timişoara sau pentru a putea elibera un cazier judiciar de aici).

   Reprezentanţii OSUT ce vă vor întâmpina la cămine în momentul cazării vă pot ajuta şi în obţinerea acestei vize de flotant. Ce trebuie făcut:

  • de completat o cerere de schimbare a reşedinţei (se primeşte acolo);
  • de completat încă o dată prima şi ultima pagină din Contractul de închiriere;
  • de plătit o taxă extrajudiciară de timbru de 5 lei (aşa prevăd normele legale);
  • de predat cartea de identitate reprezentantului OSUT.

Cărţile de identitate se vor returna, cu viza de flotant lipită pe verso, în cursul săptămânii 28.09-02.10.2016, în funcţie de cât de rapid va decurge procesul de eliberare a acestora la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.

89d1601211f916ce80c158b8fb06c34c