Desfășurarea activităților academice în semestrul I al anului universitar 2020-2021

universitar

Având în vedere faptul că traversăm o perioadă plină de incertitudini, la nivelul universității s-a elaborat o analiză care vizează desfășurarea procesului educațional universitar în contextul epidemiologic provocat de pandemia COVID-19, având în vedere atât scenariile abordate la nivel național și internațional, cât și opiniile comunității universitare UVT.

Luându-se în calcul mai multe scenarii de-a lungul dezbaterilor din cadrul universității, dar și din cadrul facultăților, s-a ajuns la concluzia că din cauza evoluției epidemiologice, anul universitar nu poate începe într-o manieră obișnuită.

Astfel, scenariul fezabil în momentul actual care a fost propus de către facultățile UVT este:

Activitățile didactice se vor desfășura exclusiv online pentru toți anii de studiu la:

– Facultatea de Drept;
– Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor;
– Facultatea de Litere, Istorie și Teologie;
– Facultatea de Matematică și Informatică;
– Facultatea de Sociologie și Psihologie;
– Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Activitățile didactice se vor desfășura în regim hibrid (cursuri online, seminare,
laboratoare și activități practice în regim față în față, în spațiile UVT) pentru toți anii de studiu ai următoarelor facultăți:

– Facultatea de Arte și Design;
– Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Domeniul Chimie;
– Facultatea de Educație Fizică și Sport;
– Facultatea de Fizică;
– Facultatea de Muzică și Teatru;
– programele de studii universitare ale domeniilor Biologie, Biochimie și Geografie–Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (pentru anul 1 al ciclului de studii universitare de licență);
– programele de studii universitare ale domeniului Geografie–Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (pentru anul 1 al ciclului de studii universitare de masterat);

Având în vedere situația dinamică în care ne aflăm, menționăm că pot apărea schimbări.

De asemenea, s-au analizat și posibilitățile de cazare, astfel că s-a realizat o centralizare a locurilor disponibile. Capacitatea de cazare a UVT va scădea la 30% din cele 3005 locuri pentru a putea ține cont de nivelul de volum minim impus pentru fiecare loc de cazare dintr-o cameră și de numărul de lavoare și WC-uri din grupurile sanitare comune raportate la numărul de studenți, astfel încât întreg procesul de repartizare a locurilor de cazare va trebui refăcut. Prioritate la cazare vor avea cei care vor desfășura activități față în față.

Studenții de la facultățile care vor desfășura activități didactice în regim exclusiv online, dar care, din motive bine întemeiate, doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele UVT în semestrul I al anului universitar următor, trebuie să completeze acest formular , până în data de 17 septembrie 2020, ora 23:59, atașând documentele justificative pentru motivul pentru care doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele UVT acest semestru (adeverință de la locul de muncă, justificarea situației sociale etc.).

De asemenea, pentru studenții care vor începe anul 1 licență, săptămână de inițiere a suferit modificări, fiind reprogramată începând din data de 28 septembrie.