Recuperarea prezențelor la disciplina opțională Educație Fizică și Sport

În perioada 4 – 15 septembrie, în intervalul orar 09:00 – 12:00 se desfășoară activitățile de recuperare a prezențelor la disciplina opțională Educație Fizică și Sport.

Vă reamintim că în vederea recuperării, este necesară solicitarea unei cereri de recuperare de la profesorul responsabil, cerere cu care se merge la secretariatul facultății ai cărei studenți suntem. După ce sunt introduse prezențele în sistem, ne prezentăm cu cartea de identitate la casierie, unde achităm suma aferentă prezențelor (15 lei / prezență), iar cu chitanța revenim la profesorul responsabil și recuperăm efectiv prezențele.

În tabelul atașat, regăsiți lista profesorilor responsabili pe zile.

 

TabelSport